Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2012

coldasyou
10:18

June 26 2012

coldasyou
16:24
3833 edb5 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic

June 22 2012

coldasyou
13:00

Tak wiele Ciebie jest na mojej zupie.

-  a Ty nawet nie wiesz.
Reposted fromequilil equilil viainsect insect

June 21 2012

coldasyou
21:20
5047 fbf8
Reposted fromchristi christi viablackandwhite blackandwhite

June 11 2012

coldasyou
21:21
Gdzieś na dnie podświadomości czujesz, że tracisz coś ważnego. Czujesz, że sobie nie radzisz.
Reposted frommefir mefir viamadeliine madeliine
coldasyou
20:56
Nawet nie zauważyłeś, że się wycofuje. Że gaśnie mój entuzjazm, że w milczeniu zamykam oczy i oddalam się od Ciebie. Nie zareagowałeś gdy znikał mój uśmiech, a wraz z Nim wszystko co Nas łączyło. Bałeś zbyt zaślepiony sobą by zrozumieć, że Mnie tracisz. 
Reposted fromsamanthamadison samanthamadison viavstane vstane

June 08 2012

coldasyou
15:03
`Nie chcę nic od Ciebie, krzyż na drogę... Moje jest moje i nic tu po Tobie...`
— Luxtorpeda ♥
Reposted byjustandkhsz

June 02 2012

coldasyou
20:04
Życie można zmarnować na wiele sposobów. Wciąż się waham, który wybrać. 
coldasyou
17:57

June 01 2012

coldasyou
14:51
Kiedy będe juz stara, a moje wnuki zapytają, kto był moją pierwszą prawdziwą miłością, nie chcę wyciągać albumu ze zdjęciami, chcę pokazać palcem na drugi koniec pokoju i powiedzieć :"Tam siedzi".
— DMT
Reposted fromraspberryjam raspberryjam vianivea nivea

May 30 2012

coldasyou
16:04
2602 86a6 390
Reposted frombomdia bomdia viaucieknijmi ucieknijmi

May 27 2012

coldasyou
16:42
Było tak niemożliwie nam... nasączałeś mnie pewnością jak likierem biszkopt...
— Hey - "Umieraj stąd"
Reposted byzachlystujsieeve811somethingfromheartkhsz
coldasyou
16:40
Nie dobijaj się,
 Nie otworzę ci,
 Nie wyglądam dziś przesadnie ładnie.
 Późno przyszedł sen,
 Przyszedł i był zły,
 Nie mam siły na zabawę w przyjaźń...
— Hey - [sic!]
Reposted byeve811olundkhsz
coldasyou
16:36
Nagle coś drobiażdżek wręcz, na manowce złości wywiódł mnie... 

 Kochaj mnie mimo wszystko...
— Hey "Mimo wszystko"
Reposted bylittlegray littlegray

May 26 2012

coldasyou
21:39
A Ty? Kim dla mnie mógłbyś być?
Reposted byrubiklife rubiklife
coldasyou
16:24
Podsycamy w sobie ból, bo to jedyne, co nam zostało.
— Chuck Bass
coldasyou
16:16
coldasyou
16:12
0762 1350 390
Reposted fromtishka tishka
coldasyou
16:11
każdy chyba w życiu posiadał człowieka, z którym łączyła go tak cholernie dziwna więź. i nie było to uczucie - absolutnie. było to coś w rodzaju przywiązania, chęci powiedzenia wszystkiego - było to takie dziwne 'coś' czego nie da się zapomnieć nigdy.
Reposted frombasia basia viatuff tuff
coldasyou
16:10
Excuse me, where can I buy happiness?
Reposted fromMissMurder MissMurder viatuff tuff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl